Skip to Content Skip to Navigation

Tomáš Mach: Blog

ENGLISH VERSION BELOWMusafia case

 Jsem majitelem houslového pouzdra značky Musafia a jsem s ním nad míru spokojen. Před  časem (tuším, že to bylo koncem roku 2004) jsem přivedl tuto značku do České republiky a několik let jsem potom v Atelieru Paganini s.r.o., se kterým jsem úzce spolupracoval, sledoval komerční progres těchto pouzder na českém trhu. Již déle než rok se tímto obchodem nezabývám. To zdůrazňuji proto, abych z tohoto tématu odstranil domněnky, že jednám z obchodních pohnutek. Když se ptám kolegů, proč si myslí, že není Musafia na českém trhu tak úspěšný jako v jiných zemích, často dostávám odpověď, že je drahý. Protože s tímto názorem nesouhlasím, chci se zde k tomu vyjádřit (a možná skutečně přesvědčit české houslisty a violisty, že i oni si mohou dovolit toto nádherné pouzdro). V dnešní době, kdy se vše vyhazuje a třeba i Mercedes se skutečně stal zbožím na jedno použití, mám potřebu připomenout a zdůraznit, že nikdo z nás není tak bohatý, aby si mohl dovolit plýtvat. Hlavně, naše Země si to nemůže dovolit!

 Názor, že je Musafia drahý, vzniká bezpochyby z nedostatku znalosti hlubších souvislostí a z povrchního přijmutí neúplné informace o ceně. Je známo, a tím vzniká jakási „bulvární nálepka“, že pouzdro Musafia může stát i 50.000 Kč. To samo o sobě, když se někde řekne, samozřejmě řadí okamžitě tyto pouzdra mimo ty běžně dostupné. Už se ale nevysvětlí, že za tuto opravdu nestandardní cenu se pořídí také velmi nestandardní, resp. nadstandardní model. V těchto cenách jsou jen ty nejluxusnější modely a to navíc jen ty, které jsou vybaveny veškerými volitelnými vymoženostmi, jaké Musafia nabízí. To jsou kupříkladu luxusní materiály, jiné než se používají v běžném provedení (př. kůže místo látky) nebo tzv. tropikalizace, jenž výrazně lépe udržuje vnitřní klima pouzdra, ukrytá kapsa na doklady, zvýšený prostor pro ukládání not atd. Nechá-li si klient postavit pouzdro model Enigma či Salvatore Accardo a použije-li na něj ty nejluxusnější materiály a veškeré nadstandardní vybavení, vyšplhá se s cenou opravdu na 50.000 Kč možná i výše. Naopak, nejlevnější sériově vyráběný model jeMomentum. Je postaven stejnou technologií jako výše jmenované, ve stejné dílně a stejnými lidmi. Jen je navržen tak, aby byl co nejjednodušší a cenově nejdostupnější. I zde však platí doživotní záruka na závady a stejný servis, jako pro modely těch nejvyšších kategorií. Cena je 599Euro. Jestli chce ale student kvalitní pouzdro pro svůj nástroj a líbí se mu značka Musafia, věřte, že lze začít s výběrem už na ceně 300Euro. Možná ne každý ví, že pouzdro Musafia je prakticky na vždy. Všechny jeho části jsou vyměnitelné. Je přirozené, že časem se projeví opotřebení. Satény se po letech užívání prodřou, lemování ošoupe. Nic není nerozbitné. Musafia, v rámci svého servisu, nabízí možnost pouzdro renovovat. A věřte mi, že po renovaci své pouzdro téměř nepoznáte. Budete si myslet, že je to prostě nový kus. Takový servis je mimořádný. Známe pouzdra (a ne jen z levné asijské produkce), u nichž se rozbije zip a v podstatě nejde vyměnit. Často je to přitom jediný způsob, jak pouzdro uzavřít. Takové pouzdro je pak nepoužitelné. Musafia nabízí zpětný výkup svého pouzdra, které obnoví do stavu „jako nové“ a dá znovu do prodeje jako dříve již použité a to za cenu nesrovnatelně nižší než má nové pouzdro. Servis, záruka, vše platí stejně. Tato pouzdra pak začínají s cenou na 300 Eurech a je na ně dlouhý pořadník! Dále jsou tu demo verze, prototypy, pouzdra na slevě atd. Dnes má leckterý student konzervatoře nástroj za 100.000Kč. Nemluvě o profesionálech v orchestrech u nichž si dovolím předpokládat že jejich nástroje bez výjimky tuto částku přesahují. Jsem přesvědčen, že investice do pouzdra, které má ty nejvyšší požadavky na bezpečnost, jeho výrobce nabízí záruční i pozáruční servis nadstandardního rozsahu a je tak krásné (protože když si nevyberete z mnoha originálních modelů, můžete si ho navrhnout sami a bude Vám po konzultaci postaveno, přesně podle Vašich představ), je přinejmenším rozumná a nemusí se zdaleka jednat o desítky tisíc.

 Na základě své zkušenosti se řadím k těm, kteří považují tyto pouzdra za jedny z nejlepších na světě a to ve všech kriteriích. 

ENGLISH VERISON

 I’m proud owner of Musafia violin case and I’m very pleased with it. Some time ago (I guess it was late 2004) I came to an idea to bring this brand to Czech Republic and so I did. Then, for some 5 years, I watched how the trade with Musafia cases in Czech Republic goes. At that time I co-operated very closely with dealer of fine stringed instruments Atelier Paganini s.r.o. based in Prague. Now it’s been more than year since I’m no longer involved in business. I stress this point to make sure everyone understands that I’m not writing this as an act of business politics. When I ask musicians what they think about Musafia cases and why they think Musafia is not as successful on Czech market as it is in other countries, pretty often I get the same answer:- It’s too expensive. Because I disagree and I think this is in fact an essential mistake I’d like to say a word or two about it (and maybe even convince some Czech violinists and violists that they actually can afford this beautiful case). Today, when most products we buy, including Mercedes, are to be thrown-away after a single use, I feel the urge to remind that we are not so rich that we can afford to waste, and most of all, Earth can’t afford it!

 The judgement that Musafia is expensive comes, with no doubt, from luck of knowledge of deeper context and from accepting incomplete information about price. It’s well-known (and here, in my point of view, is where the unpopular label comes from), that violin case by Musafia can be purchased even for 2000 Euro. Making this statement puts those cases immediately aside from most people’s interest. Usually, the most important information saying what kind of case is of such a value is missing. The higher price the more luxury materials are used and higher level of personification is provided. If the client wants something very special and have himself built a model such as "Enigma" or "Salvatore Accardo", using glove leather and all kinds of extras, the price of his superb case will rise up accordingly and can hit 2k Euro easily. The cheapest model is "Momentum". It is built using the same technology as above mentioned luxury models, it’s made in the same workshop and by the same team of experts. It’s designed as simple as possible to meet needs of budged minded customers. And here again the complete warranty and services apply the same way as it does with the most expensive pieces. The price is 599Eur. But if a student wants quality case for his instrument and Musafia caught his eye, believe me, he can start choosing at some 300Euro. Perhaps not everyone knows that case by Musafia lasts virtually forever. All its parts are replaceable. Naturally, everything gets worn out in time. Satin can wear through, lining may rub off. Nothing is unbreakable. We all know cases (and not only from cheap Asian production), where the zipper falls apart and thus it's unusable and you can throw the case in garbage because there’s no way to replace broken zipper. Often such zipper is the only way to lock the case and keep it closed. Musafia offers possibility of renewing your case. And trust me, you’ll have difficulty recognizing your case after it goes through his workshop again. When you pick up your renewed case you may doubt whether it’s still the same one or brand new one. Such service is quite unique. Another service I want to draw your attention to is trade-ins for new cases. The older cases then get refurbished and put back on the market to live a new life. So, pre-owned, re-built Musafia cases do start at about 300 Euro and they too have a lifetime guarantee and guaranteed instrument safety too. There is a waiting list for those cases! Then there are demo versions, prototypes, cases on sale, auctions etc. Today, every other student plays instrument for 4 – 5 thousands of Euros not to mention pros whose instruments are of many times higher value. I’m convinced that it is wise decision investing in case of highest security requirements, with above standard services and is true piece of art. It can be as beautiful as you wish because if you happen not to choose from standard models, you can propose your own original idea, Musafia will consult the details with you, you can even provide your own fabrics and have it made to measure.

 Having my own experience, I line up with those who consider Musafia violin cases to be the best fulfilling all imaginable criteria.

Read more

Okradli muzikanta!

Posted on January 30, 2010 with 0 comments
Před dvěma dny jsme měli koncert v Praze na Malé straně. Po koncertě jsme šli svlažit hrdla do známé hospůdky poblíž Malostranského náměstí, ve které se rádi schází muzikanti. Oslavili jsme příjemný koncert několika plzeňskými a šli domu. Doma jsem zjistil, že kapsa, ve které jsem měl honorář a mám ji vždy zapnutou, byla prázdná a rozepnutá. Smutný jsem byl. Ale asi někdo potřeboval peníze víc... Nezlobím se na něj, ale vzkazuji mu: UŽ MI TO PROSÍM NEDĚLEJTE!
t.m.

Boss RC 50 Loop Station

Posted on January 15, 2010 with 1 comment
HI, I've bought this Boss RC 50 Loop Station recently. Trying to cope with it now. It's fun but ... you know, lots of buttons, cabels etc.
I plan on using it when playing together with didgeridoo. Working on it:-) Any hints?


AHOJ, nedávno jsem si koupil smyčku Boss RC 50 Loop Station. Teď se s tím učím zacházet. Je to prima, ale pořád je to dost čudlíků a kabelů atd.
Plánuju to použít při společném hraní s dodgeridoo. Pracuju na tom:-) Má někdo nějakou fintu?


RSS feed